Η σκέψη της ημέρας από το βιβλίο «Το ημερολόγιο του γονέα»

Πηγαίνετε στη λαική αγορά μαζί με τα παιδιά για να μάθουν να αγοράζουν πράγματα.

*     

 

Επ  Επιλέξτε η θέση της τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού υπολογιστή να είναι σε κοινό χώρο και όχι στο υπνοδωμάτιο το δικό μας ή του παιδιού.

 

*      Θέστε σαφή και ξεκάθαρα  όρια στο χρόνο που αφιερώνει στη τηλεόραση και στο διαδίκτυο.

 

*      Συνηθίστε τα προγράμματα που παρακολουθεί στην τηλεόραση να τα συζητάτε όλοι μαζί.

 

*      Χρησιμοποιείστε ειδικά προγράμματα / φίλτρα για την αποφυγή επικίνδυνων ιστοσελίδων και ελέγχετε τακτικά την ορθή λειτουργία τους.

 

*      Αποφύγετε την απαγόρευση της τηλεόρασης ή του υπολογιστή ως «μέσο» συνετισμού και συμμόρφωσης.

 

*      Ο τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου του παιδιού θα πρέπει να συναποφασιστεί μαζί με το παιδί και να περιέχει διαφορετικά ερεθίσματα  και δραστηριότητες.

 

*      Προσέξτε την επιρροή που πιθανόν να έχουν τρίτα πρόσωπα (παππούς, γιαγιά, οικιακή βοηθός, κλπ.) στις αρχές της οικογένειάς σας και στους κανόνες που βάζετε.

 

*      Σε περίπτωση που οι πιο πάνω τρόποι δεν είναι αποδοτικοί εφόσον τους εφαρμόζετε συστηματικά για μεγάλο διάστημα, προφανώς η αιτία είναι βαθύτερη και χρειάζεται η συμβουλή ενός ειδικού.

Who's Online

Έχουμε 45 επισκέπτες συνδεδεμένους