Η σκέψη της ημέρας από το βιβλίο «Το ημερολόγιο του γονέα»

Πηγαίνετε στη λαική αγορά μαζί με τα παιδιά για να μάθουν να αγοράζουν πράγματα.

Η  φοίτηση του παιδιού στο σχολείο συχνά προκαλεί  άγχος και ανησυχία στους γονείς. Ερωτήματα όπως: αν το παιδί θα είναι καλός μαθητής, εάν θα του αρέσει το σχολείο, ποιους φίλους θα κάνει και πολλά άλλα βασανίζουν τους γονείς. Ταυτόχρονα «σημαντικός άλλος» από εκεί που ήταν ο γονιός γίνεται ο δάσκαλος και αργότερα θα γίνουν οι φίλοι και οι συμμαθητές  του. Ο  δάσκαλος επιδρά σημαντικά στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού και γι’ αυτό οι γονείς θέλουν να γνωρίζουν τις απόψεις και τις αξίες του.

 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι όταν οι οικογένειες ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών τους με θετικούς τρόπους, τα παιδιά έχουν υψηλότερους βαθμούς και καλύτερη παρουσία στο σχολείο. Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι οικογένειες που λαμβάνουν συχνά και θετικά μηνύματα από καθηγητές τείνουν να εμπλακούν περισσότερο στην εκπαίδευση των παιδιών τους από τους γονείς που δεν λαμβάνουν αυτό το είδος της επικοινωνίας.

 

Ένας τρόπος για την προώθηση της μάθησης των παιδιών είναι με την συνεργασία της οικογένειας και του σχολείου, όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται την ευθύνη για τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης που θα βοηθήσει τα παιδιά να επιτύχουν ακαδημαϊκά.

 

Για να χτιστεί  μια θετική σχέση ανάμεσα στον γονέα και στον εκπαιδευτικό χρειάζεται να καλλιεργηθεί η επικοινωνία.Get to know your child's

 

Μια καλή στιγμή να επικοινωνήσετε με το δάσκαλο του παιδιού σας και να τον γνωρίσετε είναι κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του σχολείου. Express interest in her teaching materials and methods she uses to meet her objectives. Μπορείτε να ενημερώσετε τον δάσκαλο για τον χαρακτήρα του παιδιού σας ή για το πως θέλει να του φέρονται. Έτσι ο δάσκαλος  γνωρίζει πιο γρήγορα το παιδί και το παιδί  προσαρμόζεται πιο εύκολα. Μπορείτε να μάθετε επίσης για  τα υλικά διδασκαλίας  και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος για την επίτευξη των στόχων. Where appropriate, compliment her on a job well done.

 

Έτσι έχετε την ευκαιρία να συναντηθείτε, όταν δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η  επαφή με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι δυσάρεστη. Ο εκπαιδευτικός είναι συνήθως εκείνος που περιγράφει την  άσχημη συμπεριφορά  του παιδιού σας ή την ανησυχία του ότι ένα πρόβλημα μάθησης μπορεί να υπάρχει. Αυτό το είδος της επαφής βάζει συνήθως τον γονέα σε αμυντική θέση, η επικοινωνία δυσκολεύει και μπορεί να δημιουργηθεί κάποια σύγκρουση.

When there is a proble         

Should there be problems with your child, and you are called to meet with the teacher, keep in mind that the teacher is a professional who does want to help you child.Όταν υπάρχουν προβλήματα με το παιδί σας, και εσείς καλείστε να συναντηθείτε με τον δάσκαλο, να έχετε κατά νου ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο επαγγελματίας ο οποίος θέλει να βοηθήσει το παιδί σας. The questions that she asks are not intended to be mean or nosy, but to have a clearer understanding of the child's home life, which does impact on your child's well-being and academic performance. Οι ερωτήσεις που κάνει, δεν πρόκειται να σημαίνουν ότι είναι περίεργος, αλλά δηλώνουν την πρόθεσή του να  μάθει το πώς λειτουργεί το παιδί και να το βοηθήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Να θυμάστε ότιYou don't have to be right or wrong. καιBoth of you are exploring what is wrong with your child, and how you can both help herότιότι οι δύο θέλετε να καταλάβετε τι έχει συμβεί, και πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί.

 

Should you disagree with the method the teacher uses to solve an existing problem, give her the reasons you disagree in a calm manner.Εάν διαφωνείτε με τη μέθοδο που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για να λύσει το πρόβλημα, να εξηγήσετε τους λόγους που διαφωνείτε με ένα ήρεμο τρόπο και να προτείνετε Offer alternative solutions or ask her to help you find a few. εναλλακτικές λύσεις.

 

Οι εκπαιδευτικοί  είναι σημαντικό νInvolve parents in classroom activities.ΝΝα ενημερώσουν τους γονείς με ποιο τρόπο μπορούν να είναι χρήσιμοι και να ζητήσουν τη συνδρομή τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως το να συμμετέχουν με την προετοιμασία υλικών διδασκαλίας. Να δώσουν την δυνατότητα στους γονείςGive parents a voice in decisions. να ενημερώνονται συχνά και τακτικά για τα θέματα της σχολικής αγωγής των παιδιών τους. Κυρίως  όμως οι δάσκαλοι χρειάζεται να κατανοούν τα άγχη και τις ανησυχίες των γονιών σχετικά με την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών τους.

 

Η σχέση των γονιών με το σχολείο είναι πολύ σημαντική γι’αυτό πρέπει να είναι ισορροπημένη και να στηρίζεται στην αμοιβαία συνεργασία και εμπιστοσύνη για το καλό των παιδιών.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Παιδικός σταθμός για γονείς”

Who's Online

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους