Η σκέψη της ημέρας από το βιβλίο «Το ημερολόγιο του γονέα»

Πηγαίνετε στη λαική αγορά μαζί με τα παιδιά για να μάθουν να αγοράζουν πράγματα.

 

 

 

Aπευθύνεται στους γονείς που έχουν κοινό σημείο το ενδιαφέρον και την αγάπη προς τα παιδιά τους αλλά και τη θέληση να ενισχύσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους.

 

Η Σχολή Γονέων είναι μια ομάδα γονέων που συζητά, με τη βοήθεια ειδικευμένης συντονίστριας, θέματα σχετικά με το μεγάλωμα χαρούμενων, ισορροπημένων, υπεύθυνων και συγκροτημένων παιδιών.

 

          Μια σειρά θεματικών ενοτήτων όπως οι οικογενειακοί κανόνες, η οριοθέτηση, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ενθάρρυνση, η προσαρμογή, η αυτοεκτίμηση κ.α. αποτελούν κέντρο των συναντήσεών μας και μας εξοικειώνουν με τη χρήση πρακτικών τρόπων εφαρμογής της θεωρίας της ψυχολογίας στην καθημερινότητά μας.

 

Σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών ή τη σχέση γονέα-παιδιού.

 

Στην ομάδα αυτή κάθε άτομο μπορεί να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες απόψεις των άλλων γονιών καθώς βέβαια και την άποψη της συντονίστριας. Δίνονται σύγχρονες πληροφορίες πάνω στο εκάστοτε θέμα συνάντησης και μετά ακολουθεί συζήτηση με στόχο να βοηθήσει τον γονιό να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του τις τεχνικές που προτάθηκαν.

 

          Η θεματολογία προσδιορίζεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονιών της κάθε ομάδας. Στην πρώτη συνάντηση δίνεται στους συμμετέχοντες το αναλυτικό πρόγραμμα των συναντήσεων και στο τέλος κάθε συνάντησης δίνονται σημειώσεις.

 

     

          Οι Σχολές Γονέων ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους τον Ιούνιο της ίδιας σχολικής χρονιάς. Έχουν συχνότητα  δύο φορές το μήνα και διαρκούν μιάμιση ώρα. Μετά μπορεί να ακολουθήσει 2ος ή και 3ος κύκλος, όπου οι συζητήσεις γίνονται βαθύτερες σε προβληματισμό.

 

          Τις ομάδες συντονίζει η κa Μπασιούκα Έρη, εξειδικευμένη συντονίστρια Σχολών Γονέων.

 

 

Μέσα από τις συναντήσεις μας οι γονείς καταφέρνουν τα εξής:

 

l  Να αναπτύξουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τα παιδιά τους.

l  Να προάγουν τη σωστή διαχείριση των φόβων και των αναστολών στα παιδιά.

l  Να αναπτύξουν την έκφραση και σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους.

   

          Τα αποτελέσματα των εργασιών των Σχολών Γονέων είναι ιδιαίτερα θετικά.

 

          Οι γονείς ενδυναμώνουν τον γονεϊκό τους ρόλο, αποκτούν μία βαθιά συναισθηματική και ουσιαστική σχέση με τα παιδιά τους που εμπεριέχει την φροντίδα, την αγάπη, την σωματική εγγύτητα, την ενσυναίσθηση και την επικοινωνία.

 

Ομάδα γονέων νηπιακής ηλικίας

Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά της ηλικίας (0 – 5 ετών) όπως π.χ. εκπαίδευση τουαλέτας, όρια, ζήλια, κλπ.

 

Ομάδα γονέων σχολικής ηλικίας

Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά της ηλικίας (6 – 12 ετών) όπως π.χ. σχολική επίδοση, εξωσχολικές δραστηριότητες, έλλειψη σεβασμού, κλπ.

 

Ομάδα γονέων εφηβικής ηλικίας

Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά της ηλικίας (13 – 18 ετών) όπως π.χ. ανεξαρτητοποίηση, εξαρτήσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός, κλπ.

 

Ομάδα γονέων συναισθηματικής αγωγής

Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να αποκτήσουν επίγνωση του εαυτού τους, δηλαδή σαφή αντίληψη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους. Συναισθηματική επίγνωση δηλαδή να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους αλλά και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα συναισθήματά τους, στις σκέψεις και στις πράξεις τους και τέλος να αποκτήσουν ενσυναίσθηση δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα των άλλων -κυρίως των παιδιών τους- και να μπορούν να διαχειρίζονται τα προβλήματά τους λειτουργικά  βρίσκοντας εναλλακτικές λύσεις.

 

Ομάδa γονέων μελέτης

Στόχος αυτής της ομάδας είναι οι γονείς να πληροφορηθούν σχετικά με διάφορα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν τα παιδιά κάθε ηλικίας.

 

 Σε αυτή την ομάδα προτείνεται ένα συγκεκριμένο βιβλίο για μελέτη στους γονείς που εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό θέμα του παιδιού όπως π.χ. Το ημερολόγιο του γονέα.

 

Στη συνέχεια το περιεχόμενο του βιβλίου το συζητάμε και το επεξεργαζόμαστε στην ομάδα έτσι ώστε ο γονιός να μπορεί να εφαρμόσει ότι ταιριάζει στις ανάγκες του στην καθημερινότητά του.

 

 

 

 

Who's Online

Έχουμε 46 επισκέπτες συνδεδεμένους